Dier gevonden

Wilde konijnen / hazen

Bron Natuurklik.nl

Marterachtigen

Overige dieren

Heeft u een dier in nood gevonden, probeert u dan eerst het dier te vangen. Dit kan bijvoorbeeld door een grote doek over het dier te gooien of lok het dier in de “val” door het bv een schuur in te jagen. Bel vervolgens de dierenambulance in uw regio.

Wacht niet te lang! Vooral jonge dieren kunnen niet lang zonder voedsel. Het beste is als het dier zo snel mogelijk geholpen kan worden!

Voor overleg kunt u altijd contact met ons opnemen; telefoon 06 20627831

De wet
Voor burgers zijn er een aantal zaken rondom wilde dieren beschreven in de wet.

  • Zorgplicht voor zieke en gewonde dieren (Flora- en faunawet Artikel 2)
  • Verbod op vervoer en houden van wilde dieren, tenzij ziek of verwond (Artikel 14 van het besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten, lid 1)
  • Zieke of gewonde dieren moeten binnen 12 uur overgedragen worden aan een bevoegd persoon of instantie met de vereiste ontheffingen (Artikel 14 van het besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten, lid 2)

Dierenarts
Bent u met een gewond wild dier naar een dierenarts geweest? Of heeft u inlichtingen ingewonnen bij een dierenarts? Prima, alleen horen wij geregeld dat dierenartsen aanwijzingen geven hoe het dier te verzorgen. Dit is zoals u bovenstaand heeft kunnen lezen een verkeerd advies, aangezien u wild niet in uw bezit mag hebben.