Marterachtigen

Vindt u een marterachtige, pak deze voorzichtig op. AI deze dieren kunnen flink bijten ook al zijn ze gewond of ziek. Zet het dier op een handdoek in een stevige doos met luchtgaten. Neem vervolgens contact met ons op, telefoon 06 20627831.

Deze dieren hebben speciale verzorging nodig, zoals de juiste voeding, medicijnen en het juiste onderkomen. Als het dier volledig is hersteld of, in geval van een jong dier, volledig zelfstandig is, wordt het vrijgelaten op een voor het dier geschikte plaats.

Das of Europese das (Meles meles)

Otter, Europese otter of visotter (Lutra lutra)

Steenmarter of fluwijn (Martes foina)

Boommarter of edelmarter (Martes martes)

Wezel (Mustela nivalis)

Hermelijn (Mustela erminea)

Bunzing (Mustela putorius)