Donateur

De opvang is voor een zeer groot deel financieel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring van particulieren. Gelukkig dragen veel mensen de opvang een warm hart toe. Donateurs hebben we, echter gezien de permanente kosten, zijn het er niet genoeg.

Stichting Al wat leeft onder de Regenboog is door de Belastingdienst goedgekeurd als zijnde een ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen dat biedt fiscale voordelen voor u en voor ons. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Lees hier meer over ANBI.

Mogen wij u, namens de dieren vragen een donatie voor de opvang te overwegen? Wij kunnen zoveel goeds met uw bijdrage doen! Doneer op rekening NL69 INGB 0004881564 t.n.v. Stichting al wat leeft onder de Regenboog.

Een activiteit organiseren
Wat kunt u doen als school, vereniging of particulier?
Bijvoorbeeld het organiseren van een sponsorloop of rommelmarkt waarvan de opbrengst ten goede komt van de opvang.
Een braderie, speurtocht of een bingo……wat de opbrengst ook is….wij zijn er gelukkig mee.